کاربر hanter

عضوی به مدت 1 سال (از خرداد 18, 1396)
عنوان کاربری: فوق تخصص
اختیارات اضافی: دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
بستن هرگونه سوال
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
تایید یا رد پست ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
حذف پست های مخفی
نام کامل: Hanter
درباره: A (Geek) IRAN bitcoin core & IRAN miners core

فعالیت توسط hanter

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه بندی #2)
عنوان: Newbie
سوالات: 27 (5 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 95 (7 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 9
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 40 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل hanter

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
...