کاربر robinhood

عضوی به مدت 1 ماه (از دی 8, 1396)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
نام کامل: مهدی
درباره:

فعالیت توسط robinhood

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه بندی #2)
عنوان: Newbie
سوالات: 2
پاسخ ها: 9 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 9
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...